Nedir.Org *
Zeus

Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Nedir

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Doğal Kaynaklar ve Ekonomi

Doğal kaynak tek başına ekonomik değer ifade etmez. Doğal kaynağın bulunduğu yerden çıkarılması, işlenmesi ve değişik ürünlere dönüştürülerek pazarlanması önemlidir. Bunu gerçekleştirecek olan da yetişmiş, nitelikli insan gücüdür.

1.Büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip gelişmiş ülkeler, doğal kaynaklardan etkin şekilde faydalanma yollarını aramaktadır.Örneğin, Rusya Federasyonu’ nda zengin doğal kaynaklar vardır.En önemli yer altı kaynağı petrol, doğal gaz ve demirdir. Ayrıca Sibirya’ daki ormanlar ülke için büyük bir zenginlik kaynağıdır.

2. Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişememişlerdir. Örneğin Nijerya Afrika’nın en çok petrol üreten ülkesi olmasına rağmen halkın büyük bir kısmının geliri ve yaşam standardı çok düşüktür.

Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişimlerini belirlemede önemli bir faktördür. Ekonomiyi oluşturan faktörler; tarım, sanayi ve hizmet sektörleridir. Bu sektörler doğal kaynaklara bağlı olarak kurulur ve gelişir. Bu nedenle ülke ekonomileri ile doğal kaynaklar arasında sıkı bir ilişki vardır.

3. Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, is gücü ve teknoloji açısından zengin olan ülkeler; dışarıdan ham madde alıp işleyerek açıklarını kapatmaktadır. Örneğin, Japonya doğal kaynak türü ve rezervi bakımından çok fakir olmasına rağmen yukarıda anlatılan özelliklerini kullanarak bu alandaki açığını kapatmıştır.

4. Moğolistan gibi geri kalmış ve doğal kaynak yönünden fakir olan ülkeler ise zaten kıt olan kaynaklarından teknik ve sermaye eksikliği yüzünden etkin bir şekilde faydalanamamaktadır.
 
Doğal kaynaklara önemini kazandıran asıl faktörler, dünya nüfusunun artışı ve sanayideki teknik gelişmelerdir. Nüfus artışı Pazar alanı oluştururken teknik icatlar ve üretimdeki sistem değişiklikleri farklı doğal kaynaklara yönelme ihtiyacını arttırmıştır.
 
Sınırsız olan insan ihtiyaçları sınırlı düzeydeki doğal kaynakların işletilmesi ile karşılanmıştır. Doğal kaynaklardaki üretim artışı, dünya sanayi ve ticaretinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
 
 

Doğal Kaynaklar ve Kalkınma 

Kalkınmakta olan bir ülke güvenilir, devamlı ve bol kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu kaynakların başında insan kaynakları ve doğal kaynaklar gelir.
 
İnsan faktörünün olmadığı bir ortamda doğal kaynaklar bir anlam ifade etmez çünkü kaynakları çıkartan, şekillendiren, başka kaynaklarla birleştirerek yeni kaynak üreten ve bütün bunları kendi ihtiyaçları için kullanan insandır.
 
İnsan varoluşundan bugüne doğal kaynaklardan yararlanmıştır ancak bu kaynaklar esas önemini sanayi devrimi ve sonrasındaki gelişmelerle kazanmıştır.

Teknik icatlar ve gelişmeler, kaynakların işletilmesini büyük ölçüde kolaylaştırmış ve böylece doğal kaynakların önemi daha da artmıştır. Bazı toplumlarda ulaşılan refah düzeyi, aslında doğal kaynakların rasyonel bir biçimde işletilmesi ve sanayi ham maddesi olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Doğal kaynaklar, gelişmiş ülkelerin bugünkü teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında etkin rol oynar. Bu nedenle doğal kaynaklar, ülkelerin en önemli ekonomik güçleridir.
 
Kalkınma modellerini öncelikle öz kaynaklarına dayandıran ve eksiklerini dış kaynaklarla destekleyebilen ülkeler, kalkınma sürecini istikrarlı ve güvenli bir şekilde aşabilmiştir.

Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Resimleri

Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Sunumları

Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Soru & Cevap

 • 2

  11 ay önce

  Soru : DOĞAL KAYNAKLARLA EKONOMİNİN İLİŞKİSİ NEDİR

  10 ay önce | Sil
  mesela gunes isigi su istimi kullanarak elektrik enerjisine muhtac olmayiz
  11 ay önce | Sil
  Biz dış ülkelere işleyemediğimiz doğal kaynakları dış ülkelere satıyoruz bu sayede de ekonomi gelişiyor.
  11 ay önce | Sil
  DOĞAL KAYNAKLAR ÇOĞALIRSA TEKNOLOJIK SEYLER KULANIMI AZALIR BOYLELIKLE SATIN ALINMA AZALIR VE BOYLELIKLE EKONOMIYE KATKILI OLUR

Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)
Facebook Grubumuz

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin