Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Doğal Kaynaklar ve Ekonomi

Doğal kaynak tek başına ekonomik değer ifade etmez. Doğal kaynağın bulunduğu yerden çıkarılması, işlenmesi ve değişik ürünlere dönüştürülerek pazarlanması önemlidir. Bunu gerçekleştirecek olan da yetişmiş, nitelikli insan gücüdür.

1.Büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip gelişmiş ülkeler, doğal kaynaklardan etkin şekilde faydalanma yollarını aramaktadır.Örneğin, Rusya Federasyonu’ nda zengin doğal kaynaklar vardır.En önemli yer altı kaynağı petrol, doğal gaz ve demirdir. Ayrıca Sibirya’ daki ormanlar ülke için büyük bir zenginlik kaynağıdır.

2. Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişememişlerdir. Örneğin Nijerya Afrika’nın en çok petrol üreten ülkesi olmasına rağmen halkın büyük bir kısmının geliri ve yaşam standardı çok düşüktür.

Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişimlerini belirlemede önemli bir faktördür. Ekonomiyi oluşturan faktörler; tarım, sanayi ve hizmet sektörleridir. Bu sektörler doğal kaynaklara bağlı olarak kurulur ve gelişir. Bu nedenle ülke ekonomileri ile doğal kaynaklar arasında sıkı bir ilişki vardır.

3. Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, is gücü ve teknoloji açısından zengin olan ülkeler; dışarıdan ham madde alıp işleyerek açıklarını kapatmaktadır. Örneğin, Japonya doğal kaynak türü ve rezervi bakımından çok fakir olmasına rağmen yukarıda anlatılan özelliklerini kullanarak bu alandaki açığını kapatmıştır.

4. Moğolistan gibi geri kalmış ve doğal kaynak yönünden fakir olan ülkeler ise zaten kıt olan kaynaklarından teknik ve sermaye eksikliği yüzünden etkin bir şekilde faydalanamamaktadır.
 
Doğal kaynaklara önemini kazandıran asıl faktörler, dünya nüfusunun artışı ve sanayideki teknik gelişmelerdir. Nüfus artışı Pazar alanı oluştururken teknik icatlar ve üretimdeki sistem değişiklikleri farklı doğal kaynaklara yönelme ihtiyacını arttırmıştır.
 
Sınırsız olan insan ihtiyaçları sınırlı düzeydeki doğal kaynakların işletilmesi ile karşılanmıştır. Doğal kaynaklardaki üretim artışı, dünya sanayi ve ticaretinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
 
 

Doğal Kaynaklar ve Kalkınma 

Kalkınmakta olan bir ülke güvenilir, devamlı ve bol kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu kaynakların başında insan kaynakları ve doğal kaynaklar gelir.
 
İnsan faktörünün olmadığı bir ortamda doğal kaynaklar bir anlam ifade etmez çünkü kaynakları çıkartan, şekillendiren, başka kaynaklarla birleştirerek yeni kaynak üreten ve bütün bunları kendi ihtiyaçları için kullanan insandır.
 
İnsan varoluşundan bugüne doğal kaynaklardan yararlanmıştır ancak bu kaynaklar esas önemini sanayi devrimi ve sonrasındaki gelişmelerle kazanmıştır.

Teknik icatlar ve gelişmeler, kaynakların işletilmesini büyük ölçüde kolaylaştırmış ve böylece doğal kaynakların önemi daha da artmıştır. Bazı toplumlarda ulaşılan refah düzeyi, aslında doğal kaynakların rasyonel bir biçimde işletilmesi ve sanayi ham maddesi olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Doğal kaynaklar, gelişmiş ülkelerin bugünkü teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında etkin rol oynar. Bu nedenle doğal kaynaklar, ülkelerin en önemli ekonomik güçleridir.
 
Kalkınma modellerini öncelikle öz kaynaklarına dayandıran ve eksiklerini dış kaynaklarla destekleyebilen ülkeler, kalkınma sürecini istikrarlı ve güvenli bir şekilde aşabilmiştir.

Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Resimleri

 • 1
  Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi 6 ay önce

  Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi

Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Sunumları

 • 3
  Önizleme: 6 ay önce

  Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ İLİŞKİLERİ

  2. Sayfa


  3. Sayfa
  Doğal Kaynak ve Ekonomi İlişkisi  1- Büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip gelişmiş ülkeler, doğal kaynaklardan etkin şekilde faydalanma yollarını aramaktadır. Örneğin, Rusya Federasyonu'nda zengin doğal kaynakları vardır. En önemli yeraltı kaynağı petrol, doğal gaz ve demirdir. Ayrıca Sibirya'daki ormanlar ülke için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Rusya Federasyonu özellikle zengin petrol, doğal gaz ve demir yataklarını verimli biçimde kullanmaktadır. Ülkenin en önemli gelir kaynakları arasındadır. Bu sayılan ürünlerde dünyada en önde gelen ihracatçılardan biridir. 2-Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişe­memişlerdir. Örneğin Nijerya Afrika'nın en çok petrol üreten ülke­si olmasına rağmen halkın büyük bir kısmının geliri ve yaşam standardı çok düşüktür.

  4. Sayfa
  Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişimlerini belir­lemede önemli bir faktördür. Ekonomiyi oluşturan faktörler; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerdir. Bu sek­törler, doğal kaynaklara bağlı olarak kurulur ve gelişir. Dolayısıyla ülke ekonomileri ile doğal kaynaklar arasında sıkı bir ilişki ardır. 3-Doğal kaynaklar yönünden fakir ancak sermaye, iş gücü ve teknoloji açısından zengin olan ülkeler; dışarıdan ham madde alıp işleyerek açıklarını kapatmaktadır. Örneğin, Japonya doğal kaynak türü ve rezervi bakımından çok fakir olmasına rağmen yukarıda ifade edilen özelliklerini kullanarak bu alandaki açığını kapatmıştır.Moğolistan, Afganistan gibi geri kalmış ve doğal kay­nak yönünden fakir olan ülkeler ise zaten kıt olan kaynaklarından teknik ve sermaye eksikliği yüzün­den etkin bir şekilde faydalanamamaktadır.Doğal kaynaklara önemini kazandıran asıl faktörler, dünya nüfusunun artışı ve sanayideki teknik gelişmelerdir. Nüfus artışı pazar alanı oluştururken teknik icatlar ve üretimdeki sistem değişiklikleri farklı doğal kaynaklara yönelme ihtiyacını arttırmıştır. Sınırsız olan insan ihtiyaçları sınırlı düzeydeki doğa kaynakların işletilmesi ile karşılanmıştır. Doğal kaynaklardaki üretim artışı, dünya sanayi ve ticaretçinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

  5. Sayfa
  KÖMÜROLUŞUM KÖKENİ= Bitkisel maddelerin yeraltında depolanarak değişime uğramasıyla oluşur.KULLANIM AMACI , FAYDALARI VE ÖNEMİ =Konutlarda sınma Santrallerde elektrik enerjisi

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  PETROLOLUŞUM KÖKENİ= Petrol eski deniz diplerine çöken hayvan ve bitkilerin üzerine tabii olaylarla yer tabakalarının yığılmasıyla ve meydana gelen bu havasız ortamda uygun , ısı , basınç altında bakterilerinde yardımıyla oluşur . KULLANIM AMACI , FAYDALARI VE ÖNEMİ= Benzin ve mazot (yakıt) olarak , ısınmada , petrokimya sanayisinde , tedavide (uyuza ve safra taşına) , mum ve kağıt yapımında , yol yapımında , yapay lif , gübre , film , plaka … vb petrolden 80.000 ürün elde edilir .

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  DOĞALGAZ OLUŞUM KÖKENİ= Milyarlarca yıl önce yaşamış canlı kalıntılarının yeraltında yüksek sıcaklık ve basıncında da etkisi ile başkalaşması sonucunda oluşan doğal gaz , kaya boşluklarının arasına sıkışmış olarak ya da petrol yataklarının üzerinde gaz şeklinde büyük hacimler halinde bulunur . KULLANIM AMACI , FAYDALARI VE ÖNEMİ= Doğal gaz en çok yakıt olarak ve sanayide hammadde olarak kullanılır . Evlerde ki fırınlarda , su ısıtıcılarında , çamaşır makinelerinde vb. yakıt olarak kullanılır . Sanayide geniş bir kullanım alanı vardır .

  10. Sayfa


  11. Sayfa
  ORMANLAR OLUŞUM KÖKENİ= Yağış ve sıcaklık koşullarına göre oluşan yeryüzü örtüsü belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar , çalı , otsu bitkiler , mantarla , mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlardan oluşur . KULLANIM AMACI , FAYDALARI VE ÖNEMİ=Kağıt yapımında , konut yapımında , vb. kullanılır . Sellerin , taşkınların ve erozyonun oluşmasını engeller . Yer altı sularının oluşumunu sağlar . Yaban hayatın korunmasını sağlar . İnsanlara dinlenme ve eğlenme olanağı sağlar . Çevreyi temizler. Barajların ömrünü uzatır .Statejik açıdan önemlidir .

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  GÜNEŞ ENERJİSİ OLUŞUM KÖKENİ= Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji , güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkar . KULLANIM AMACI , FAYDALARI VE ÖNEMİ=Sıcak su temini , buhar elde edilmesi , ısıtma ve soğutma yapılması , elektrik üretiminde kullanılır . Dünya‘nın tükenmeyen en güçlü ve temiz enerji kaynağıdır .

  14. Sayfa


  15. Sayfa
  RÜZGAROLUŞUM KÖKENİ= Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru hareket eden hava akımları sonucunda oluşur . KULLANIM AMACI , FAYDALARI VE ÖNEMİ= Elektrik enerjisi üretiminde kullanılır . En ucuz ve temiz enerji kaynaklarındandır .

  16. Sayfa


  17. Sayfa
  TOPRAKOLUŞUM KÖKENİ= Ana kayanın , fiziksel ve kimyasal ayrışma sonucunda oluşur. Oluşumunda iklimin , bitki örtüsünün , yer şekillerinin ve zamanın etkisi söz konusudur .KULLANIM AMACI , FAYDALARI VE ÖNEMİ= Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde , taşa ve toprağa dayalı sanayide , yapı malzemesi olarak vb. alanlarda kullanılır . Bütün canlılar için temel yaşam kaynaklarının başında gelmektedir .

  18. Sayfa


  19. Sayfa
  SU KAYNAKLARI OLUŞUM KÖKENİ= Yağışlarda elde edilir .KULLANIM AMACI , FAYDALARI VE ÖNEMİ= Elektrik üretmede , tarım alanlarının sulanmasında , sağlık turizminde , içme ve kullanma , balık üretmede , sanayide vb. alanlarda kullanılır . Su tüm canlılar için birinci derecede önemli bir ihtiyaçtır .

  20. Sayfa


Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Soru & Cevap

 • 4

  2 yıl önce

  Soru : DOĞAL KAYNAKLARLA EKONOMİNİN İLİŞKİSİ NEDİR

  1 yıl önce
  mesela gunes isigi su istimi kullanarak elektrik enerjisine muhtac olmayiz
  1 yıl önce
  Biz dış ülkelere işleyemediğimiz doğal kaynakları dış ülkelere satıyoruz bu sayede de ekonomi gelişiyor.
  1 yıl önce
  DOĞAL KAYNAKLAR ÇOĞALIRSA TEKNOLOJIK SEYLER KULANIMI AZALIR BOYLELIKLE SATIN ALINMA AZALIR VE BOYLELIKLE EKONOMIYE KATKILI OLUR

Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Doğal Kaynak Ekonomi İlişkisi
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin